Om Peer Rope Stockholm

Peer Rope Stockholm arrangerar öppna träffar enligt peer to peer – att lära av varandra. Vi använder våra träffar för att umgås med rep. Vi binder och blir bundna av varandra. Vi lär varandra och lär av varandra.

Vi är alla volontärer som använder vår fria tid till det vi helst vill göra.

Vi som kommer på Peer Rope Stockholms träffar hjälper till i den mån vi kan och i den utsträckning det behövs. Du som kan mer lär ut till den som kan mindre. Du som kommer för att lära gör det med hänsyn och utan att tränga dig på den som knyter.

Vi skapar vår plats tillsammans. Den blir precis så bra som vi gör den.

Tid och utrymme är begränsade resurser. Låt oss använda de timmar vi har tillsammans så att alla får ut så mycket som möjligt kring repen.

Träffarna med Peer Rope Stockholm är en möjlighet för fler att hitta en plats där de kan knyta och lära sig mer. Vi hoppas att fler kan lära känna nya personer med samma intresse och bredda sitt kunnande och få inspiration.

Frågor angående Peer Rope Stockholm skickar du enklast via vårt kontaktformulär.

Om Peer Rope internationellt

Peer Rope Stockholm är en del i ett globalt koncept och nätverk där vi lär av varandra utan egentlig lärare. Uttrycket kommer från ”From peer to peer” - från like till like.

Lokala Peer Rope finns i Sverige förutom i Stockholm i Uppsala, Göteborg, Malmö, Borås och Gävle. 

Inom Peer Rope är allas kunskap lika viktig, alla delar på och tar sin del av ansvaret för att på de träffar som anordnas skapas en säker och trygg plats där alla tar hänsyn till varandra och lär vidare till andra det man lär sig.

Peer Rope drivs utan vinstsyfte.